wójt Dnia 6 czerwca 2022 r. w Srokowie odbyło się zakończenie obchodów XXIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina z wartościami to silna rodzina”. To cykliczne przedsięwzięcie trwające od 13 maja do 10 czerwca ma na celu przypomnieć nam wszystkim jak wiele, dla każdego z nas, znaczy rodzina.

Zakończenie Dni Rodziny rozpoczęło się od Mszy Świętej  w kościele pw. Św. Krzyża w Srokowie w intencji wszystkich rodzin z gminy Srokowo i Warmii i Mazur . Dalsza część uroczystości odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Srokowie, gdzie podczas gali głos zabrali m.in. Wójt Gminy Srokowo Marek Olszewski,  Wicemarszałek województwa  warmińsko-mazurskiego Jolanta Piotrowska, Doradca Wojewody Bożena Ulewicz, Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski i Wiceprzewodniczący Rady ds. Rodzin województwa warmińsko-mazurskiego ks. Ryszard Sztychmiler.  Po części oficjalnej uczestnicy obejrzeli występ artystyczny przygotowany przez dzieci polsko-ukraińskie, które same przygotowały scenografię i choreografię do tańca „Jesteśmy”, występ artystyczny dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Srokowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.  Wysłuchali też prelekcji  „Rodzina z wartościami to silna rodzina”, którego prelegentem była Agnieszka Czajkowska-Wendorff – psycholog, psychoterapeuta. Uczestnicy wzięli udział w panelu dyskusyjnym prowadzonym przez moderatora Karolinę Andruszkiewicz-Kukuła, dyrektor Szkoły Podstawowej w Srokowie. W panelu uczestniczyli zaproszeni do dyskusji goście: Izabela Malinowska- psycholog kliniczny, psychoterapeuta;  Halina Rusiecka – przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Srokowie; Emilia Huczak- psycholog pochodzenia ukraińskiego; Agnieszka Czajkowska- Wendorff – psycholog, psychoterapeuta. Oprócz tego były wystawy pokonkursowe prac dzieci i prezentacja multimedialna Srokowa  w formie gry komputerowej – Minecraftowe Srokowo – zwiedzaj Srokowo w Minecraft Bedrock.

W tym wyjątkowym dniu zaszczycili nas swoją obecnością również:  Piotr Dziadoń – Przewodniczący Rady Gminy Srokowo, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie Katarzyna Koplińska, nadinsp.  Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, insp. Dariusz Ślęzak- Komendant Powiatowy Policji w Kętrzynie, insp. Andrzej Parniewicz – Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie, insp. Przemysław Rawa- Komendant Powiatowy Policji w Giżycku,  dr. Adam Nadolny – Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie Olsztyńska Szkoła Wyższa, Zenon Piotrowicz- Nadleśniczy Nadleśnictwa Srokowo, Janina Milewicz- Prezes Zarządu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie, Bartłomiej Głuszak- Prezes Zarządu Federacji Organizacji Socjalnych woj. Warmińsko-Mazurskiego FOSa w Olsztynie  oraz przedstawiciele Samorządów Gmin, Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Radni, Sołtysi, Przedstawiciele organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Srokowo, Rodziny Ukraińskie, Członkowie Gminnej Rady Seniorów w Srokowie, Mieszkańcy gminy Srokowo.

Głównym organizatorem zakończenia XXIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w Srokowie była Gmina Srokowo. Wydarzenie zostało przygotowane przez Centrum Usług Społecznych w Srokowie, Szkołę Podstawową im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie, Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie.

Komitet honorowy: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Metropolita Warmiński ks. Abp. dr. Józef Górzyński.

Poczęstunek dla uczestników przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich „ Malwy” z Silca.