5W roku 2014 Dni Srokowa organizowane były pod hasłem Festiwal Miodu. Koło Pszczelarzy w Srokowie czynnie wzięło udział w realizacji projektu realizowanego przez GOK w Srokowie.

 

W ramach projektu przeprowadzono:
- wykład dla młodzieży pt. : "Pszczoły w życiu człowieka" , prowadził W. Hałak,
- nadzór merytoryczny nad konkursami o tematyce pszczelarskiej (konkursy: plastyczny, fotograficzny i wiedzy na temat życia pszczół),
- przygotowanie stoiska ze sprzętem pszczelarskim i różnymi gatunkami miodu.