Dnia 22 listopada 2015 roku odbyło się zebranie Koła Pszczelarzy. Dokonano podsumowania minionego sezonu pszczelarskiego. Podczas zebrania wypłacono pszczelarzom refundację za leki i pogłowie, są to środki z Agencji Rynku Rolnego.

Prezes Włodzimierz Szadziewski przeprowadził wykład na temat walki z warrozą i innymi chorobami pszczół. Po wykładzie w czasie dyskusji, pszczelarze dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi problemów omówionych wcześniej przez pana Szdziewskiego.

Prezes Koła na zakończenie zachęcał, szczególnie początkujących pszczelarzy do uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych przez WZP w Olsztynie. Ustalono, że kolejne zebranie odbędzie się w marcu 2016 roku.

B. Staruch

PIC 0607