Dn. 28.02.2016r. w Sali Lustrzanej Domu Kultury w Srokowie odbyło się zebranie członków Rejonowego Koła Pszczelarzy. Brać pszczelarską przywitał Prezes Wł. Szadziewski po czym przedstawił sprawozdanie z działalności Koła w 2015r. Skarbnik Koła B. Staruch zaprezentował w formie pokazu multimedialnego sprawozdanie finansowe. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Kontakiewicz poinformował, iż analiza dokumentacji finansowej za rok 2015 nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

Prezes Koła przedstawił zasady dofinansowywania zakupu sprzętu, lekarstw i matek pszczelich zachęcając jednocześnie do wykorzystywania środków Agencji Rynku Rolnego w celu podniesienia poziomu pracy i jakości rodzin pszczelich. Dokonano zapisów chętnych na wycieczkę na Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Lidzbarku Warmińskim. Dyskusja, w której dzielono się swoimi doświadczeniami zakończyła część zasadniczą zebrania.

W drugiej części zebrania zebrano składki i opłaty. Zgłoszone zamówienia na sprzęt pszczelarski spłynęły słodkim miodem na serce Prezesa , takiej ilości chętnych nie było od lat.