zp0030Jak szybko płynie czas... doświadczamy tego wszyscy, rytm przyrody powtarza się ciągle i niezmiennie, a my - pszczelarze, jak pszczoły budzimy się w przedwiośniu, by przygotować się już bezpośrednio do spełniania  swych ról, tak ściśle tak związanych z naszymi podopiecznymi. Musimy to robić, tak jak pszczoły muszą podejmować swój miododajny trud.

Tak więc dnia 9 marca już 2019 roku zebraliśmy się w Domu Kultury w Srokowie i jak corocznie wysłuchaliśmy Prezesa, vice-Prezesa i skarbnika, tudzież przewodniczącego komisji rewizyjnej... wszystko OK... ogół przyjął to co przedstawiło jego  statutowe przedstawicielstwo...

A jednak i tym razem były okoliczności, których nie przewidziały najpracowitsze pracownice... Czas wyznaczył na nasze spotkanie coś szczególnego posługując się odwiecznie stosowaną przez siebie miarą... Pszczoły pracują średnio 35 dni, my pszczelarze inaczej...

80 lecie swoich urodzin obchodził Władysław Hałak, kiedyś był Prezesem naszego Koła... do dziś ma zacięcie pedagogiczne w przekazywaniu swej pszczelarskiej wiedzy, a że był nauczycielem to podchodził profesjonalnie do swych obowiązków i zorganizował prawdziwy kurs dla pszczelarzy... jedyny w naszej historii... pamiętaliśmy o Jego rocznicy... dziękując za pamięć, gubił się ze wzruszenia w słowach, jakby był początkującym adeptem słodkodajnej profesji...

Czas, ten wyjątkowy twórca, dotknął nas wszystkich jeszcze jedną okrągłą rocznicą. W tym roku nasze Koło będzie świętowało 50 lecie swego powstania... ile w tym czasie przelało się miodu... oczywiście rozmawialiśmy o tym, a co z tego wyniknie, okaże się w następnej odsłonie opisującej przebieg tego Nadzwyczajnego Wydarzenia...