PIC 0022W dniu 2 września w Działdowie odbyło się Święto Pszczelarzy województwa Warmińsko Mazurskiego. Koledzy ze Srokowa tradycyjnie uczestniczyli w uroczystościach.

16 września Święto Plonów w naszej  gminie, pszczelarze podczas uroczystości wręczyli Gospodarzowi dożynek kosz z darami pasieki.

pszczelarz