Dn. 29.02.2020 r. odbyło się pierwsze w tym roku zebranie wszystkich członków naszego Koła. Miało ono szczególny charakter, nie tylko ze względu na wnoszone, jedyny raz w roku, składki i opłaty, ale także z powodu poruszanych problemów.

Porządek zebrania zaproponował Prezes W. Szadziewski, a kol. B.Staruch przedstawił multimedialną prezentację z działalności Koła w 2019 r. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym przygotowanym przez skarbnika oraz z protokołem Komisji Rewizyjnej ogólne zebranie członków udzieliło Zarządowi absolutorium za 2019 r.

Rok ten był rokiem szczególnym w historii naszego Koła, obchodziliśmy bowiem 50-lecie działalności. Uroczyste obchody Rocznicy dowiodły nie tylko naszej sprawności organizacyjnej, ale także wykazały silne poczucie wspólnoty pszczelarzy zrzeszonych w Kole. W związku z tym kol. W.Szadziewski wystąpił z wnioskiem o ufundowanie Sztandaru Rejonowemu Kołu Pszczelarzy w Srokowie. Ogólne zebranie przyjęło w głosowaniu wniosek i zobowiązało Zarząd do podjęcia działań, by zrealizować to doniosłe zamierzenie w 2021 roku.