blog rodzina goto„Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci”

/św. Augustyn/

 

 

W związku ze zbliżającymi obchodami XXII Warmińsko- Mazurskimi Dniami Rodziny, a także  odpowiadając na potrzeby i ze względu na obecną sytuacją epidemiczną w naszym kraju oraz odwołaniem wszelkich wydarzeń stacjonarnych w ramach  Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny stworzyliśmy z szerokim wykorzystaniem narzędzi internetowych blog poświęcony rodzinie z hasłem przewodnim: „Młodość – Miłość – Małżeństwo - Rodzina”. Blog na którym będziemy promować wartości rodzinne wśród naszej lokalnej społeczności. Uważamy, że  w tym miejscu ważne jest rozmawianie o pozytywnych wartościach rodzinnych, które mają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rodziny. Mając na uwadze, że zanim dojdzie do założenia rodziny, to po drodze swojego życia przechodzimy różne etapy rozwoju. Dlatego nasz blog rozpoczniemy od tego co dzieje się na początku i ma duży wpływ na to co będzie dalej…..

Mamy nadzieję, że przekazywane poprzez blog wartości rodzinne przyczyniają się do budowy silnych więzi rodzinnych, wzmacniających rolę społeczną rodziny.            

W rodzinie przychodzimy na świat, dorastamy, aż w końcu zakładamy nową rodzinę, przejmując pałeczkę w sztafecie pokoleń. Rodzina jest tłem, na którym rozgrywają się życiowe scenariusze większości z nas. Rodzina obecna jest, kiedy spełniają się nasze marzenia, spotykają nas niepowodzenia, odnosimy małe i duże sukcesy. Rodzina jest jak port, z którego wyruszamy do szkoły, pracy i do którego wracamy, kiedy stawimy już czoła wyzwaniom. Rodzina to jedyny stały punkt w barwnym kalejdoskopie naszych codziennych przeżyć, doznań i doświadczeń. Podsumowując - silna rodzina jest jednym z najważniejszych zasobów wspólnoty lokalnej i samorządu. To w rodzinie wykuwa się kapitał społeczny osób, które w dorosłym życiu będą funkcjonowały w lokalnej wspólnocie. Rodziny posiadają w sobie potencjał do tego by wpływać na najbliższe otoczenie.  Warto uświadomić sobie jak ważnym miejscem wychowania jest rola rodziny. Tutaj każdy z nas zdobywa swoje pierwsze doświadczenia, rozwija swoją indywidualność, osobowość i psychikę. Rodzina, to prawdziwa szkoła cnót i relacji społecznych.

Blog rodzinny (www.blog.gopssrokowo.pl), to innowacyjne przedsięwzięcie, które  powstało z inicjatywy Kierownika i Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie. Blog ma pełnić rolę to przestrzeni integrującej rodziców, wychowawców, ekspertów oraz instytucji mających wiedzę i doświadczenie w obszarze wsparcia współczesnej rodziny w zakresie budowania więzi rodzinnych i wychowania dzieci, ale także w sytuacjach kryzysowych, których może doświadczać rodzina. Spróbujemy wesprzeć swoją wiedzą, wskażemy gdzie można uzyskać pomoc i podpowiemy chociażby jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, jak rozmawiać, jak rozwiązywać konflikty. Nasz blog ma na celu stworzenie jego uczestnikom właśnie takiej przestrzeni do refleksji nad wartościami i celami  ich życia.