IMG 20200814 122754logotypyRealizacja operacji przyczyniła się do poszerzenia oferty infrastruktury turystycznej i do wzmocnienia produktu markowego na użytek publiczny – doposażone, publiczne i ogólnodostępne miejsce rekreacji w Silcu i Solance oraz  w Leśniewie na kompleksie.

Realizacja zadania spełniła zakładane cele tj. podniesienie jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Stworzone w ramach operacji miejsca rekreacyjne, podniosą jakość życia mieszkańców oraz nastąpi poprawa stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej w naszej gminie.

Wstępny szacunek kosztów w złożonym wniosku zapowiadał ze projekt będzie opiewał na kwotę 62 923zł, przy dofinansowaniu w kwocie 43 300 zł po przeprowadzonej procedurze przetargowej koszt projektu zmalał do kwoty 47 893,98zł przy dofinansowaniu  33 037,00 zł.