aphotoW środę 19 maja br. w Górowie Iławeckim odbyły się warsztaty  w związku z opracowywaną ponadlokalną Strategią Rozwoju Pogranicza w ramach  pilotażowego projektu "Centrum Wsparcia Doradczego" w którym  uczestniczą Gminy: Barciany, Bartoszyce, Braniewo, Budry Dubeninki, Górowo Iławeckie, Lelkowo, Sępopol, Srokowo - tworzące Stowarzyszenie Warmińsko - Mazurskich Gmin Pogranicza. Warsztaty pokazały jak w sposób aktywny i konstruktywny można określić cele nadrzędne i cele strategiczne dla całego obszaru.
Nasze gminy to jednostki o najniższych dochodach w przeliczeniu na mieszkańca, najmniejszym zaludnieniu, charakteryzujące się słabą infrastrukturą  drogowo-komunikacyjną, z niewykorzystanym potencjałem walorów przyrodniczych i kulturalnych. Są to jednostki z największym udziałem miejscowości popegeerowskich i z najwyższą stopą bezrobocia, zatem łatwo jest identyfikować problemy, ale znacznie trudniej znaleźć sposób na ich rozwiązanie.

Wiemy, iż współdziałanie w partnerstwie, stało się podstawową zasadą w strategicznych dokumentach polityki rozwoju społeczno-gospodarczego i co za tym idzie tylko partnerstwa będą miały dostęp do większej puli prorozwojowych środków europejskich i krajowych w perspektywie 2021-2027.

Spotkanie utwierdziło w przekonaniu, że to co możemy zrobić RAZEM jest natchnieniem i motorem napędowym do działania na rzecz mieszkańców naszego POGRANICZA.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia strony internetowej Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza: https://pograniczewm.pl/ i polubienia naszej strony na fb. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ.