1W dniu 21 lipca 2021r w Szkole Podstawowej w Drogoszach odbyły się powiatowe eliminacje Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie, które zorganizował Zespół Doradców w Kętrzynie.
Celem Olimpiady jest popularyzowanie, w formie współzawodnictwa, szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, zasad ochrony środowiska oraz bhp w rolnictwie, a także rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych mieszkańców obszarów wiejskich w wieku 18-35 lat.

25 uczestników Olimpiady zmagało się z testem, w którym trzeba było wybrać odpowiedzi na 25 pytań.

Najlepsze wyniki uzyskali:
I miejsce - Lange Artur - gm. Reszel
II miejsce - Witek Mateusz - gm. Barciany
III miejsce - Majewski Grzegorz - gm. Barciany

Nagrody wręczali: Dyrektor W-MODR/ Oddział w Olecku - Robert Nowacki, Starosta kętrzyński - Michał Kochanowski, Dyrektor SP w Drogoszach - Barbara Szadurska, przedstawiciel KRUS - Leszek Twarogowski oraz przedstawiciel Urzędu Gminy w Srokowie - Adam Wasilewski.

Laureaci trzech pierwszych miejsc będą reprezentować powiat kętrzyński na szczeblu wojewódzkim olimpiady, która odbędzie się 9 września 2021 roku w Olsztynie.

Sponsorzy nagród:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Urząd Miasta i Gminy w Reszlu
Urząd Miasta i Gminy w Korszach
Urząd Gminy w Kętrzynie
Urząd gminy w Barcianach
Urząd Gminy w Srokowie
W-M Izba Rolnicza
KRUS