o15 grudnia w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Srokowie spotkało się aż 7 dzielnie ze sobą rywalizujących drużyn, a wyniki przedstawiają się następująco:

Klasy I-V:
I miejsce: FC Sroki
II miejsce: Sokół Solanka
III miejsce: FC Barcelona (Srokowo)

 

 

Kategoria od IV klasy SP:
I miejsce: OMET Srokowo
II miejsce: FARMERSI
III miejsce: SP Srokowo
IV miejsce: Młodzież ze szkół ponadpodstawowych