efektywnosc energetyczna budynkowInformacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających obywateli w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii pod linkiem

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow.