usunazbestWójt Gminy Srokowo informuje o przystąpieniu Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku do realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gmin będących uczestnikami Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami.

Dofinansowanie w wysokości 50% będzie realizowane ze środków własnych MZMGO.

Wnioski o udział w programie należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami, ul. Pocztowa 2, 11-500 Giżycko w terminie do 2 września 2022 r.

Druk wniosku oraz regulamin programu można pobrać na stronie:

https://mzmgo.mazury.pl/mzmgo/o-zwiazku/aktualnosci/699-program-usuwania-azbestu-i-wyrobow-zawierajacych-azbest-2022