minIMG 3308Wystawa do 28 sierpnia w godz. 9.00 -15.00

Kolekcja, którą jako początkujący, przypadkowy zbieracz zacząłem tworzyć nieśmiało, a której część na tej wystawie prezentuję, powstaje od końca lat 60-tych XX wieku. Powstaje ona w wyniku kontaktów podczas nauki, studiów, a w końcu i pracy, jako nauczyciel akademicki w warszawskiej ASP. Powstaje na skutek wymiany prac, dowodów sympatii, ale i zakupów. Powstaje także, i jest wynikiem moich kontaktów z profesorami i kolegami środowisk - głównie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Krakowie, Gdańsku. Środowiska te, były wiodącymi twórczymi ośrodkami w kraju, i w większości wpływały na rozwój i różne „trendy” i kierunki sztuki. Największa część kolekcji, powstaje jednak na skutek uczestnictwa i organizacji licznych wystaw i plenerów malarskich w Polsce, a także uczestnictwa w plenerach i wystawach w takich krajach jak: Turcja, Włochy, Słowacja, Niemcy i krajach bałkańskich. Kolekcja jest interesującą, ponieważ znajdują się w niej prace nie tylko wielu byłych i obecnych artystów profesorów, lecz także prace wielu uznanych artystów - twórców naszego kraju, a także artystów z takich krajów jak Chiny, Turcja, Słowenia, Macedonia, Włochy, Francja, Anglia, Niemcy, Szwecja, Rosja, Litwa, Białoruś, Ukraina,

Cykl wystaw, jaki zamierzam przedstawić, jest kłopotliwy do zdefiniowania. Wynika to z różnorodności zbioru – różnej tematyki – ale też i z możliwości wystawowych (ograniczone powierzchnie sali wystawowych). Pierwsza wystawa jest akwarelowa i graficzna (oczywiste jest, że na niej nie prezentuję wszystkich prac). Druga, na której w większości będę chciał zaprezentować prace malarstwa olejnego, odbędzie się 28.08.2016r, też w Galerii Srokowo. Pozostałe wystawy powinny być tematyczne np. portret, łowiectwo, pejzaż itp. Ostatnia wystawa z tego cyklu, to wystawa w hołdzie Kolegom Artystom, którzy tak niedawno, a niektórzy przed chwilą odeszli. Opuścili nas L. Maciąg, A. Chodorowski, K. Wyzner, W. Janasz, P. Świętochowski i inni. Mam nadzieję, że prace artystów „dawnych” takich jak L. Śliwiński, E. Bartłomiejczyk, M. Rojewski, T. Tuszewski, Pieniążek, Młodzianowski, Graf Murawiew oraz innych, często nieznanych mi osobiście z racji różnego czasu, w którym żyliśmy, zostaną zaprezentowane przez moich najbliższych na wystawie być może i mojej twórczości, kiedy to ja dołączę do ich wspaniałego grona. Miejsce i czas kiedy ta wystawa się odbędzie – jak na razie, są jeszcze

Na obecnej wystawie, która jest pierwszą z tego cyklu, prezentuję prace tylko części Kolegów Artystów wymienionych w mojej kolekcji. Nie jest to wybór związany z moją szczególną sympatią do poszczególnych twórców, nie jest on również podyktowany wielkością twórczą tych autorów, ani też związany z ich domniemanymi pozycjami rankingowymi. Uważam, że wszyscy prezentowani przeze mnie są godni najwyższego uznania za swoją twórczość ! Brak nazwisk niektórych Kolegów Artystów w spisie mojej kolekcji, spowodowane jest wieloma czynnikami, z których najważniejszym (ale nie jedynym) są moje ograniczone środki na zakupy dzieł dawnych, oraz możliwości koleżeńskiej wymiany czy też „sympatii”.

Wszystkim kolegom, którzy pozostawili swoje prace w moim domu w przypływie sympatii, czy też chwilowej słabości lub z innych powodów, bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli uda mi się zebrać środki, o które dość intensywnie zabiegam, na wydanie albumu o roboczym tytule „Z kolekcji Józefa Charytoniuka”, ci Koledzy Artyści oraz darczyńcy będą w nim szczególnie uhonorowani.

 Józef Charytoniuk