Dn. 4.03.2017 r. w Sali Lustrzanej Gminnego Domu Kultury odbyło się spotkanie członków, kandydatów i sympatyków Rejonowego Koła Pszczelarzy w Srokowie.  Wszystkich przywitał prezes Koła kol. Wł. Szadziewski życząc zdrowia zarówno pszczelarzom jak i rodzinom pszczelim oraz satysfakcji z realizacji swych pszczelarskich pasji i zbiorów w bieżącym roku.

Chwilą ciszy zebrani uczcili pamięć zmarłego kolegi  Jana  Wawrzeniuka.

Zebranie w swym porządku objęło trzy zasadnicze punkty.

Pierwszy – sprawozdanie Zarządu koła przedstawione przez Prezesa Koła, w którym omówił najważniejsze fakty i zdarzenia w mijającym roku (np. ilość członków – 40, w tym 6 kobiet; liczba uli: 2160; prenumeraty Pszczelarza: 19; realizacja zamówień na lekarstwa i matki pszczele; udział w Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza; informacja o odznaczeniach członków Koła: 4 osoby)

Drugi – sprawozdanie finansowe przedstawione przez kol. B. Starucha w formie prezentacji multimedialnej za 2016r.

Trzeci – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawione przez kol. W. Kontakiewicza zakończone stwierdzeniem zgodności stanu środków pieniężnych z dokumentacją i wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi za r.2016 . Wniosek został przyjęty przez ogół zebranych.

Do Koła przyjęto kol. Monika  Kucharska, Józef Kochan , Krzysztof Tokarz, Kazimierz Romasłowski.

W części poświęconej wolnym wnioskom zebrani dyskutowali o terminach następnych spotkań.

W ostatniej części spotkania uczestnicy dokonywali wpłat wynikających z przynależności do PZP oraz opłat za zamawiane lekarstwa i matki pszczele.                                                                             

 

Pszczelarz