IMG 0890Miesiąc czerwiec b.r. był nie tylko czasem zbioru złotego miodu, ale także zaangażowania pszczelarzy naszego Koła (Bogusław Staruch ze Srokowa, Władysław Hałak, Bogusław Staruch z Jegławek, Mirosław Budrewicz) w pracę z dziećmi i młodzieżą – przekazywania im wiedzy o roli pszczół w naturalnym funkcjonowaniu przyrody i człowieka oraz zagrożeniach wynikających ze stosowania środków ochrony roślin w rolnictwie. Zaprezentowano podstawowe narzędzia i sprzęt stosowany w pasiece, łącznie z miodarką i ulem wykonanym ze szkła umożliwiającym obserwację na żywo rodziny pszczelej oraz omówiono jej funkcjonowanie przez cały sezon.

 

Pierwsze spotkanie miało miejsce w czasie obchodów Dni Rodziny w Szkole Podstawowej w Srokowie. Prezentacja wywołała także zainteresowanie wśród rodziców, a najlepszym dowodem wzbudzenia prawdziwego zaciekawienia było zaproszenie pszczelarzy do powtórzenia pokazu i prelekcji z uczniami szkoły w Solance oraz z uczniami z Mogielnicy spod Rzeszowa, którzy przybyli do Srokowa na wycieczkę. Uczestnicy pokazu byli częstowani miodem i pyłkiem pszczelim.

 

Zwieńczeniem dydaktycznej działalności członków naszego Koła było przeprowadzenie wśród uczniów szkół naszej gminy konkursu plastycznego poświęconego pszczołom. Wyróżniono i nagrodzono ponad 20 prac, a kilkanaście wysłano na wojewódzki konkurs do Olsztynka – rozstrzygnięcie nastąpi pod koniec lipca.

 

Wszystkie te działania niewątpliwie przyczyniły się do poszerzenia wiedzy o pszczołach, rozbudziło ciekawość wśród dzieci i młodzieży, a także uczuliło na zagrożenia jakie niesie ze sobą działalność człowieka. Obustronne zadowolenie uczestników spotkań zapewne przyczyni się w przyszłości do ich kontynuacji  i wzbogacania tematyki o nowe zagadnienia.

 

Pszczelarz