20180904 104940W miesiącach maju i czerwcu 2018r. w Szkole Podstawowej w Srokowie z Filią w Solance oraz Gimnazjum w Srokowie przeprowadzono konkurs prac plastycznych „Pszczoły i ludzie”. Do jury wpłynęło ok. 100 prac, z których 14 wyróżniono nagrodami rzeczowymi.

Uczniowie znakomicie zrozumieli ideę konkursu, prace były bogate plastycznie, kolorowe, pełne wymownych metafor, ukazywały wyjątkowy świat pszczół, z którego pszczelarze czerpią energię i piękno. To świat współgrający z rytmem przyrody, świat cudownej natury i naturalnych cudów.

W tym roku nie było szczebla wojewódzkiego konkursu. Prace uczniów zostały wystawione na spotkaniu członków Rejonowego Koła Pszczelarzy w Srokowie w „domku myśliwskim” Koła łowieckiego „Słonka”. Wzbudziły one zrozumiałe uznanie dla wysiłku i pomysłowości młodych twórców, jak też akceptację dla kontynuacji tego typu konkursów pogłębiających wiedzę o roli pszczół w życiu ludzi.