IMG 0350 W niedzielę, 2 października 2022 r. mieliśmy okazję uczestniczyć w uroczystości nadania sztandaru Rejonowemu Kołu Pszczelarzy w Srokowie, które dwa lata temu obchodziło 50-lecie swojego istnienia.

Wydarzenie zostało podzielone na trzy etapy.

Pierwszym z nich była uroczysta msza święta w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Świętego Krzyża w Srokowie, podczas której Rodzice Chrzestni: Anna Aniszczyk i Bogusław Staruch, poprosili o poświęcenie sztandaru oraz modlitwę za obecnych gości i całą społeczność pszczelarską.

Szczególny charakter eucharystii podkreślała orkiestra dęta z Węgorzewa, pod batutą pana Krzysztofa  Bielaszka.

Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie, JózefZysk,wręczył księdzu proboszczowi pamiątkowy medal wydany z okazji stulecia istnienia Polskiego Związku Pszczelarskiego i wyraził nadzieję, że nadanie sztandaru lokalnemu kołu pszczelarzy jako wydarzenie historyczne zasługuje na odnotowanie w kronice parafialnej.

Po mszy świętej poczty sztandarowe i goście wyruszyli w dostojnym pochodzie z orkiestrą dętą na czele w kierunku Szkoły Podstawowej im.Stanisława Srokowskiego w Srokowie.

W murach szkoły uroczystość została zainaugurowana przez prezesa Rejonowego Koła Pszczelarzy w Srokowie, Włodzimierza Szadziewskiego, zapewnieniem, że posiadanie sztandaru wynikło z potrzeby wielu serc, a członkowie srokowskiej braci pszczelarskiej będą „dzierżyć sztandar w imię najwyższych wartości i tradycji pszczelarskiej”.

Wśród gości, oprócz członków i sympatyków Rejonowego Koła Pszczelarzyw Srokowie, znaleźli się: Józef Zysk - Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie; Ryszard Jarosz - członek zarządu głównego Polskiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie i jednocześnie członek zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w  Olsztynie, prezes RejonowegoKoła Pszczelarzy w Rynie oraz opiekun Rejonowego Koła Pszczelarzy w Srokowie;Michał Kochanowski - Starosta Powiatu Kętrzyńskiego; Marek Olszewski - Wójt Gminy Srokowo;Piotr Dziadoń - Przewodniczący Rady Gminy w Srokowie; prezesi rejonowych kół pszczelarzy: Dariusz Kaczmar (Asuny), Mieczysław Wanago (Kętrzyn), Krzysztof Wieczorek (Olsztynek) i Jan Kowalczyk (Węgorzewo) oraz Krzysztof Mościcki - prezes Koła Łowieckiego „Słonka” w Srokowie.

Uroczystość uświetniała także obecność pocztów sztandarowych: Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie i rejonowych kół pszczelarzy w Asunach, Kętrzynie, Olsztynku i Węgorzewie.

Przy akompaniamencie werbli sponsorzy i darczyńcy wbili gwoździe pamiątkowe w drzewiec sztandaru.

Rodzice chrzestni w imieniu pszczelarskiej społeczności przekazali sztandar Prezesowi Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie, Józefowi Zyskowi, który przekazał go prezesowi Rejonowego Koła Pszczelarzy w Srokowie, Włodzimierzowi Szadziewskiemu, a ten - tuż po zaprzysiężeniu - pocztowi sztandarowemu.

Każdą czynność poprzedzała zapowiedź prowadzącego - pana Cezarego Borocha, który odczytał także akt nadania sztandaru, a każdy punkt programu uświetniały fanfary lub werble.

Przyszedł czas na podziękowania dla fundatorów oraz wręczenie odznak Polskiego Związku Pszczelarzy członkom Rejonowego Koła Pszczelarzy w Srokowie.

Pamiątkowe odznaki i okolicznościowe medale otrzymali także między innymi: Wójt Gminy Srokowo, Marek Olszewski oraz „ikona srokowskiego koła”- pan Władysław Hałak.

Wreszcie przyszedł czas na wyprowadzenie pocztów sztandarowych i przemówienia gości.

Wójt podkreślił, że nadanie sztandaru jednej z organizacji działających na terenie gminy jest ważnym wydarzeniem dla całej społeczności. Zwrócił uwagę, że pszczelarze stanowią ważne ogniwo wspólnoty samorządowej i wspomniał o ich obecności na wielu uroczystościach gminnych, udziale w życiu szkoły oraz o współpracy z rolnikami i myśliwymi.

Piszącej te słowa najbardziej zapadło w pamięć to, co nie kryjąc emocji i zaangażowania, powiedział prezes Józef Zysk: „Sztandar jest jak osoba, której należy się oddanie największego szacunku i uznania. W sztandarze zawieramy się wszyscy - sztandar bez ludzi jest tylko kawałkiem tkaniny i niczym więcej. Sztandar to my. On jest w nas, a my i nasze pszczoły w nim. Ucałowanie płatu sztandaru jest jak ucałowanie każdego z was. Ten gest mówi: Możesz na mnie liczyć, ja ciebie kocham, jesteś moim bratem, jesteś moją siostrą. (…)”. Wspomniał także o udziale srokowskich pszczelarzy we wsparciu „naszego sąsiada walczącego”, co jego zdaniem dowodzi, że są godni noszenia sztandaru.

Uroczystość zakończył koncert orkiestry dętej, okraszony fragmentami literatury doskonale dobranej do okoliczności i odczytanej z mistrzowską brawurą przez panią Annę, członkinię zespołu.

W luźnym pochodzie, przy akompaniamencieniestrudzonej orkiestry, uczestnicy wydarzenia udali się na uroczysty obiad.

Nie do wiary, że prace przygotowawcze trwały niemal rok!

Komitet organizacyjny czuwał nad wszelkimi szczegółami, które – choć gubią się w powodzi innych – ostatecznie zawsze decydują o całokształcie. A całokształt – zaprawdę powiadam Wam - był imponujący!

Barbara Budrewicz