DSC 842019 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Srokowo odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz Prawdinska (Obwód Kaliningradzki) w celu omówienia realizacji wspólnego projektu w obszarze pomocy społecznej.

W spotkaniu uczestniczyło dwóch Zastępców Mera Prawdinska, tj. pan Władimir Minasjan i pan Piotr Siedov, Naczelnik Oddziału Współpracy z Zagranicą i Turystyki: pani Tatiana Głazunowa, Wójt Gminy Srokowo – pan Marek Olszewski, Przewodniczący Rady Gminy Srokowo – pan Piotr Dziadoń oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie – pani Grażyna Jolanta Bień i pracownik GOPS zaangażowany w pracę nad projektem- pani Jagoda Nowińska.

Gmina Srokowo chce przystąpić do VIII Otwartego Konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach Polsko-Rosyjskich, organizowanego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia i złożyć wniosek o dofinansowanie projektu, który dotyczyć będzie rodziny, pracy z dzieckiem i pracy z rodzicami.

Realizatorem projektu byłby Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie, który chciałby wymienić się z rosyjskim partnerem doświadczeniem, wiedzą i metodami pracy w wyżej wymienionych obszarach.