komunikatZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie informuje, że regulator zewnętrzny – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku wydał w dniu 12.07.2021 r. decyzję znak BI.RZT.70.189.2021 zatwierdzającą nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat /3 okresy taryfowe/.

Miniaturka CEEBOd 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca budynku/lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej źródła ciepła i spalania paliw.

Na zgłoszenie istniejącego źródła ciepła właściciele będą mieli 12 miesięcy. W przypadku nowych źródeł ciepła należy dokonać zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia urządzenia bądź instalacji.

popiolMazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami informuje, że odbiór popiołu z palenisk domowych w 2021 roku w dalszym ciągu będzie odbywał się w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami. Warunkiem odbioru popiołu w zabudowie jednorodzinnej będzie posiadanie własnego pojemnika oraz zgłoszenie potrzeby wywozu do MZM-GO. Natomiast w zabudowie wielolokalowej zbiorcze pojemniki będą dostarczane po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zarządcę/Administratora nieruchomości do MZMGO. Zgłoszenia można dokonywać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

kiedyMazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami uruchomił aplikację ułatwiającą mieszkańcom korzystanie z harmonogramów odbioru odpadów.

Aplikacja oferuje wiele przydatnych funkcji, m.in. umożliwia przeglądanie harmonogramu wywozu odpadów w wybranych lokalizacjach oraz dokonywanie oceny jakości usług wywozowych i zgłaszania nieprawidłowości, zawiera aktualizowany na bieżąco spis stałych punktów selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK).