Dnia 12.03.2022r. w Domu Kultury w Srokowie odbyło się, jak corocznie, chyba najważniejsze Walne Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Pszczelarzy naszego Koła.

Rytuał wszystkich czynności został w przypisany sposób odprawiony.

W tym roku skończyła sie czteroletnia kadencja Zarządu Koła. Po otrzymaniu absolutorium, w wyniku wyborów dotychczasowy Zarząd został powołany na następną czteroletnią kadencję.

Wybrano nową Komisję Rewizyjną.

Wreszcie podjęto działania, zawieszone na skutek pandemii, związane z fundacją sztandaru. Przewodniczący Komitetu Fundacji Sztandaru poinformował o stanie zaawansowania prac zmierzających do tej ważnej uroczystości. Od członków Koła przyjmowano wpłaty na rzecz sztandaru i pomocy Ukrainie. Prace trwają... 

 

Pszczelarz…