Rozpoczęły się badania społeczne na potrzeby projektu dot. opracowania Strategii Rozwoju Gmin wchodzących w skład Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

art22122014114 grudnia 2014 roku podczas Wydmińskiego Kiermaszu Świątecznego w Wydminach odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród laureatom konkursu „Dobre praktyki, godne naśladowania” Edycja 2014.

swietlica

 Zapraszamy do zapoznania się prezentacją dotyczącą realizacji projektu "Świetlica - nasze miejsce"

rywalizacjaZapraszamy do zapoznania się prezentacją dotyczącą realizacji projektu "Zdrowa rywalizacja"

drogamin30 października 2014r. w Srokowie odbyło się uroczyste otwarcie drogi wojewódzkiej nr 650 Srokowo-Stara Różanka.
Zmodernizowana droga ma 16 km długości i jest to kolejna zakończona inwestycja drogowa w pasie między Gołdapią, Węgorzewem, Kętrzynem, Lidzbarkiem Warmińskim, Ornetą i Pasłękiem.

33W sobotę 30 sierpnia 2014 r. na boisku szkolnym w Solance odbył się festyn sportowo- integracyjny zorganizowany przez Panią Sołtys, Radę Sołecką i Stowarzyszenie NASZA SOLANKA