IMG 0890Miesiąc czerwiec b.r. był nie tylko czasem zbioru złotego miodu, ale także zaangażowania pszczelarzy naszego Koła (Bogusław Staruch ze Srokowa, Władysław Hałak, Bogusław Staruch z Jegławek, Mirosław Budrewicz) w pracę z dziećmi i młodzieżą – przekazywania im wiedzy o roli pszczół w naturalnym funkcjonowaniu przyrody i człowieka oraz zagrożeniach wynikających ze stosowania środków ochrony roślin w rolnictwie. Zaprezentowano podstawowe narzędzia i sprzęt stosowany w pasiece, łącznie z miodarką i ulem wykonanym ze szkła umożliwiającym obserwację na żywo rodziny pszczelej oraz omówiono jej funkcjonowanie przez cały sezon.

Dn. 4.03.2017 r. w Sali Lustrzanej Gminnego Domu Kultury odbyło się spotkanie członków, kandydatów i sympatyków Rejonowego Koła Pszczelarzy w Srokowie.  Wszystkich przywitał prezes Koła kol. Wł. Szadziewski życząc zdrowia zarówno pszczelarzom jak i rodzinom pszczelim oraz satysfakcji z realizacji swych pszczelarskich pasji i zbiorów w bieżącym roku.

Chwilą ciszy zebrani uczcili pamięć zmarłego kolegi  Jana  Wawrzeniuka.

Zebranie w swym porządku objęło trzy zasadnicze punkty.

PIC 0658W dniu 2 września o godzinie 17.00 w Oranżerii Kultury oficjalnie otwarto wystawę o tematyce pszczelarskiej w ramach XXXIV-tych Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Lidzbarku Warmińskim. W trakcie  uroczystość dokonano wręczenia odznaczeń Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Wśród wyróżnionych odznaczeniami, które wręczał Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego - Tadeusz Sabat są uhonorowani nasi koledzy: złotą odznaką – Włodzimierz Szadziewski, srebrną – Bogusław Staruch, brązową – Jan Oniszkiewicz i Kazimierz Ćwinarowicz.

Następnego dnia, srokowska brać pszczelarska wzięła udział w uroczystej msza św. w intencji pszczelarzy z udziałem pocztów sztandarowych z całego kraju, uczestniczyli w niej także delegacje pszczelarzy z Ukrainy, Grecji i dalekiego Wietnamu.

Wielkim zainteresowaniem cieszył się wśród członków naszego Koła kiermasz artykułów pszczelarskich, na którym liczni producenci prezentowali swoje wyroby, można je było nabyć po promocyjnych cenach.

Dn. 28.02.2016r. w Sali Lustrzanej Domu Kultury w Srokowie odbyło się zebranie członków Rejonowego Koła Pszczelarzy. Brać pszczelarską przywitał Prezes Wł. Szadziewski po czym przedstawił sprawozdanie z działalności Koła w 2015r. Skarbnik Koła B. Staruch zaprezentował w formie pokazu multimedialnego sprawozdanie finansowe. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Kontakiewicz poinformował, iż analiza dokumentacji finansowej za rok 2015 nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

Dnia 22 listopada 2015 roku odbyło się zebranie Koła Pszczelarzy. Dokonano podsumowania minionego sezonu pszczelarskiego. Podczas zebrania wypłacono pszczelarzom refundację za leki i pogłowie, są to środki z Agencji Rynku Rolnego.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Srokowskiego w Srokowie, dnia 14 listopada 2015 roku, świętowała podwójny jubileusz, 70- lecie istnienia i 35- lecie nadania imienia.