Dn. 29.02.2020 r. odbyło się pierwsze w tym roku zebranie wszystkich członków naszego Koła. Miało ono szczególny charakter, nie tylko ze względu na wnoszone, jedyny raz w roku, składki i opłaty, ale także z powodu poruszanych problemów.

Porządek zebrania zaproponował Prezes W. Szadziewski, a kol. B.Staruch przedstawił multimedialną prezentację z działalności Koła w 2019 r. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym przygotowanym przez skarbnika oraz z protokołem Komisji Rewizyjnej ogólne zebranie członków udzieliło Zarządowi absolutorium za 2019 r.

IMG 549419 października w Srokowie odbyła się uroczystość związana z 50-leciem istnienia Rejonowego Koła Pszczelarzy w Srokowie. Jubileusz uświetniła konferencja pod tytułem „Chronimy pszczoły – ratujemy świat”, która była jednym z działań mających podnieść świadomość ekologiczną mieszkańców gminy Srokowo i powiatu kętrzyńskiego. Organizatora wsparły środki pozyskane przez Urząd Gminy w Srokowie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pozyskane w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna”.

Z okazji 50-lecia istnienia Rejonowego Koła Pszczelarzy w Srokowie w dniu 19 października 2019r. o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Srokowie odbędzie się konferencja Chronimy pszczoły. Ratujemy świat. Wykład poprowadzi  dr hab. Zbigniew Lipiński.

Zapraszamy wszystkich chętnych - zarówno tych, którzy tylko lubią słodki miód, jak i tych, którym nie jest obojętny los pszczół w stworzonym przez człowieka chemicznym świecie. To dobra okazja by zapoznać się z historią i bieżącą działalnością naszego Koła, a także obejrzeć dziecięce prace plastyczne o tematyce pszczelarskiej czy wysłuchać występu orkiestry dętej.

Przyjdź! Zobaczysz ludzi, dla których pszczoły są życiową pasją. Może dołączysz do naszego grona.

IMG 20190610 144900Z inicjatywy naszego Koła w maju tego roku w Szkole Podstawowej w Srokowie odbył się konkurs plastyczny Rola pszczoły w przyrodzie. Według opracowanego przez inicjatorów regulaminu uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I-III i IV-VIII. Wyróżnione przez Komisję (dwóch członków RKP w Srokowie i jeden nauczyciel) prace - łącznie 10 - prezentowały oryginalne techniki plastyczne, charakteryzowały się estetyką wykonania i wykazywały zrozumienie celów konkursu. Dzieci ukazały znaczenie pszczół w środowisku przyrodniczym i zagrożenia dla ich życia wynikające z działalności człowieka. Wymagało to od uczniów pogłębienia wiedzy na temat pszczół nie tylko poprzez obserwację świata wokół nas - stwarzało również klimat do zrozumienia postaw ekologicznych i rozbudzało zainteresowanie prowadzeniem w przyszłości gospodarki pasiecznej.

PIC 0009Światowy Dzień Pszczół (20.05) jest jeszcze świętem radosnym, nasi bzyczący przyjaciele i sojusznicy zmagając się z niszczonym przez człowieka ekosystemem wciąż trwają...! Temat: Jak ważny i ciekawy jest świat pszczół - był przedmiotem spotkania (21.05) pszczelarzy naszego Koła (B. Staruch, M. Budrewicz) z uczniami kl. I-III Szkoły Podstawowej w Srokowie. Dzieci zobaczyły z bliska rodzinę pszczelą w demonstracyjnym uliku, zapoznały się z podstawowym sprzętem pasiecznym i uczestniczyły w pogadance o pszczołach... Nieskończona ilość pytań i magia w dziecięcych oczach w zetknięciu z pszczelimi sekretami - to dobra prognoza na przyszłość... niektóre z nich na pewno zostaną pszczelarzami, a wszyscy będą walczyć o świat przyjazny pszczołom, a więc i ludziom...

Nagrodą za udział w spotkaniu i błyskawicznym konkursie wiedzy o pszczołach był słodki miodowy poczęstunek i wyroby z wosku.

Pszczelarz

zp0030Jak szybko płynie czas... doświadczamy tego wszyscy, rytm przyrody powtarza się ciągle i niezmiennie, a my - pszczelarze, jak pszczoły budzimy się w przedwiośniu, by przygotować się już bezpośrednio do spełniania  swych ról, tak ściśle tak związanych z naszymi podopiecznymi. Musimy to robić, tak jak pszczoły muszą podejmować swój miododajny trud.

Tak więc dnia 9 marca już 2019 roku zebraliśmy się w Domu Kultury w Srokowie i jak corocznie wysłuchaliśmy Prezesa, vice-Prezesa i skarbnika, tudzież przewodniczącego komisji rewizyjnej... wszystko OK... ogół przyjął to co przedstawiło jego  statutowe przedstawicielstwo...