Artykuły z kategorii

Ogłoszenia

Zaproszenie na spotkanie dotyczące Progr…

17-06-2021

W związku z zawarciem porozumienia pomiędzy Gminą Srokowo a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuję, iż trwają przygotowania do otwarcia punktu informacyjno-konsultacyjnego, który znajdował się będzie...

Więcej

Fundusze unijne

Gmina Srokowo otrzymała dofinansowanie n…

18-10-2019

Gmina Srokowo otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Chronimy pszczoły – ratujemy świat”. Projekt dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna”.

Więcej

komunikatWojewoda Warmińsko-Mazurski informuje, że 28 maja br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 ze zm. ) dotyczące, między innymi  uruchomienia pomocy dla pszczelarzy a także dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r. Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych, uprawach drzew owocowych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 20% danej uprawy będą mogli składać wnioski do biur powiatowych ARiMR o udzielenie pomocy, pod warunkiem, że szkody  oszacowane przez komisję powołaną przez Wojewodę wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym, a w przypadku suszy szkody obliczone za pomocą publicznej aplikacji  wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie.

konsultacjeProtokół z przebiegu konsultacji dotyczących opracowanego projektu Diagnozy potencjału i potrzeb społeczności lokalnej Gminy Srokowo w zakresie usług społecznych - do pobrania

biuletyn gminnyZachęcamy do zapoznania się z Biuletynem Gminnym Nr 3/2021 - czerwiec 2021 r. - do pobrania

nr telefonow spis ludnosciDo realizacji prac spisowych GUS zatrudnił 16 tys. rachmistrzów – pomogą oni spisać się respondentom, którzy nie spisali się dotychczas samodzielnie poprzez formularz internetowy lub telefonicznie na infolinii spisowej.

Rachmistrz może zadzwonić do Ciebie z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99 99.

2021 05 27 plakat konkurs policz sie z nami przedszkolakamiOrganizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Urząd Statystyczny w Olsztynie.
Konkurs adresowany jest do wszystkich przedszkoli w województwie warmińsko-mazurskim.
Przedmiotem konkursu jest przeprowadzenie przez dzieci mini spisu osób i przedmiotów ze swojego otoczenia, następnie utworzenie kącika spisowego w sali przedszkolnej lub w dowolnym miejscu na terenie przedszkola, w którym zostaną zaprezentowane wyniki tego spisu w dowolnej formie (graficznej, plastycznej).