Artykuły z kategorii

Ogłoszenia

Zaproszenie na spotkanie dotyczące Progr…

17-06-2021

W związku z zawarciem porozumienia pomiędzy Gminą Srokowo a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuję, iż trwają przygotowania do otwarcia punktu informacyjno-konsultacyjnego, który znajdował się będzie...

Więcej

Fundusze unijne

Gmina Srokowo otrzymała dofinansowanie n…

18-10-2019

Gmina Srokowo otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Chronimy pszczoły – ratujemy świat”. Projekt dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna”.

Więcej
organizacje pozarzadoweZarządzenie 25/2021
Wójta Gminy Srokowo
z dnia 22 kwietnia 2021 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Srokowo w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

pszczelarzCiężki czas nastał dla Polski i świata, dla wszystkich ludzi, także dla pszczelarzy z naszego Koła. W tych trudnych warunkach wszystkie dotychczasowe formy pracy uległy zmianie - pszczelarze nie mogli sie spotykać. Sprawozdanie z pracy Zarządu zostało dostarczone członkom Koła w formie listownej, szczegóły zainteresowanym osobom przedstawiono telefonicznie. Wszystkie składki zostały zebrane bezpośrednio na konto bankowe RKP w Srokowie. Wszyscy uczyliśmy się nowego... :)

W ten niezwykły czas zagrożenia trzeba też wspomnieć o takich sytuacjach, gdy nie tylko podziwiamy pszczoły za ich społeczną mądrość, ale także, gdy zmagamy się z ich oporem wobec człowieka. Niemal na każdej pasiece występują złośliwe rodziny. Gdy otworzymy ul, naruszamy ich suwerenny spokój - jakże potrafią być wtedy inne od słodko pracujących wśród kwiatów lipy... Naruszając zasady postępowania pracy w ulu natrafiamy na gorączkę, obłąkane i bezlitosne wrzenie. Wirują wokół i groźnie bzycząc rzucają się straceńczo na napastnika, by żądlić i zabijać... Ze zgiętym kurczowo odwłokiem wyposażonym w jadowite żądło wczepiają się w miejsca najmniej zabezpieczone...  zawsze znajdą jakiś słaby punkt - miękką tkankę ciała człowieka. Piekło ula dla przygodnego obserwatora kończy się paniczną ucieczką, a niedoświadczony pszczelarz  musi przerwać pracę i w niesławie odłożyć zaplanowane zabiegi na później. Tymczasem w powietrzu unoszą się nadal groźne napastniczki-obrończynie, które żądląc dokonują same na sobie śmiertelnego aktu... giną!

Czy świat byłby lepszy, gdyby ludzie, będąc stworzonymi tak, jak pszczoły, umierali żądląc słowem lub czynem...?

Wojewoda Warmińsko-Mazurski informuje, iż System Powiadamiania Ratunkowego wkracza w kolejny etap jakim jest przejęcie obsługi numeru alarmowego 998 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Na podstawie harmonogramu otrzymanego z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w województwie warmińsko-mazurskim prace przełączeniowe potrwają od dnia 10 maja do dnia 17 maja 2021 r.

komunikatPowiatowy Lekarz Weterynarii w Kętrzynie informuje, że w 2021 roku stwierdzono 6 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym w kwietniu 2021 roku 2 ogniska na terenie powiatu mrągowskiego. W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia w/w jednostki chorobowej na terenie powiatu kętrzyńskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kętrzynie przypomina, że w dniu 6 czerwca 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r., poz. 722), które obowiązuje również właścicieli gospodarstw przyzagrodowych, utrzymujących drób na własne potrzeby.

biuletyn gminnyZachęcamy do zapoznania się z Biuletynem Gminnym Nr 1/2021 - kwiecień 2021 r. - do pobrania

stowarzyszenie wm gmin pograniczaW dniu 31 marca 2021 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie odbyło się szóste spotkanie Rady Partnerstwa Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza. Podczas spotkania Rada Partnerstwa przyjęła Raport Diagnostyczny dla Pogranicza.